aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | przeglądy | eBOK | nagrody i wyróżnienia |

 

druki i formularze PSM L-W w Pile do pobrania

1. ankietowe badanie zadowolenia klienta

 

 

 

2. blankiet wpłat

 

 

 

3. deklaracja przystąpienia do Spółdzielni F-1/P-12

 

 

 

4. zgłoszenie osób do zamieszkania w nowo nabytym lokalu mieszkalnym i zobowiązanie do wnoszenia opłat F-5/P-12

 

 

 

5. wzór protokółu zdawczo - odbiorczego
lokalu użytkowego F-14/P-6

 

 

 

6. wniosek o przeniesienie własności lokalu F-15/P-12

 

 

 

7. oświadczenie w sprawie ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym

 

 

 

8. oświadczenie o rozliczeniu kosztów obciążających nabyty
lokal mieszkalny ze zbywającym i zobowiązanie do przejęcia na siebie rozliczenia
z tytułu zużycia ciepła i wody F-18/P-12

 

 

 

9. karta odczytowa zużycia
ciepła i wody F-3/P-15

 

 

 

10. wniosek o zmianę normy zużycia
wody lub ciepła F-10/P-15

 

 

 

11. wniosek o wydanie kserokopii dokumentów

 

 

 

12. wniosek o założenie odrębnej księgi wieczystej

 

 

 

13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

14. wniosek o ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie

 

 

 

15. wniosek dostęp eBOK

 

 

 
www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza