aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | przeglądy | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

Terminy przeglądów technicznych w zasobach Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym, zarówno Państwo jak i osoby dokonujące przeglądów, muszą zachować pewien reżim sanitarny. Wobec powyższego prosimy o przewietrzenie mieszkania oraz zdezynfekowanie klamek jeszcze przed wejściem osób wykonujących ww. czynności, a ponadto o zachowanie bezpiecznej odległości 2 m oraz zastosowanie środków ochrony indywidualnej, poprzez zasłonięcie ust i nosa. Osoby realizujące ww. zadania wyposażone będą w maseczki, przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Osoby objęte kwarantanną lub pozostające w trakcie izolacji, proszone są o poinformowanie o tym fakcie pracowników wykonujących przedmiotowe czynności.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, współpracę oraz odpowiedzialność w zachowaniu reżimu sanitarnego.

Administracja Osiedla Nr 1, Towarowa 8A
tel. /67/ 351 73 02, poniedziałek 800 - 16 00, wtorek - piątek 700 - 15 00

Administracja Osiedla Nr 2, Ludowa 1E
tel. /67/ 351 14 77, poniedziałek 800 - 16 00, wtorek - piątek 700 - 15 00

Przeglądy instalacji gazowej

Lp.

 

Budynek

 

Termin przeglądu

 

Godzina

 

1.

 

Śniadeckich 7 a-d

 

20.07.2021

 

800 - 1100

 

2.

 

Śniadeckich 9 a-d

 

21.07.2021

 

800 - 1100

 


Przeglądy instalacji elektrycznej

Lp.

 

Budynek

 

Termin przeglądu

 

Godzina

 

1.

 

ŚNIADECKICH 5A-D

 

29.07.2021
pierwszy termin

 

900 - 1400

 

2.

 

ŚNIADECKICH 5A-D

 

30.07.2021
drugi termin

 

1400 - 1600

 

Przeglądów instalacji gazowej i elektrycznej dokonują pracownicy Zespołu Konserwatorów Nr 2 Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile, ul. Ludowa 1e tel. nr 673511436, 577820424 poniedziałek - piątek, godz. 700 - 1500

Przeglądów przewodów wentylacyjnych i spalinowych dokonuje Mistrz Kominiarski Mirosław Szymański tel. nr 600 218 996


Administracja Osiedla Nr 3, Tetmajera 6A
tel. /67/ 351 22 93, poniedziałek 800 - 16 00, wtorek - piątek 700 - 15 00

Przeglądy instalacji gazowej

Lp.

 

Budynek

 

Termin przeglądu

 

Godzina

 

1.

 

MICKIEWICZA 109A-C

 

22.07.2021

 

900 - 1200

 

2.

 

MICKIEWICZA 101D-F

 

19.05.2021

 

900 - 1200

 

3.

 

MICKIEWICZA 109D-F

 

23.07.2021

 

900 - 1200

 

4.

 

MICKIEWICZA 109G-I

 

26.07.2021

 

900 - 1200

 

5.

 

REYMONTA 11A-B

 

27.07.2021

 

900 - 1030

 

6.

 

TRENTOWSKIEGO 5-11

 

28.07.2021

 

900 - 1200

 

7.

 

TRENTOWSKIEGO 13-19

 

29.07.2021

 

900 - 1200

 

www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza