aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

LOKALE UŻYTKOWE

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile informuje, że posiada do wynajęcia od zaraz wolne pomieszczenie biurowe w budynku przy ul. Sikorskiego 33:

- lokal użytkowy - pow. użytk. B-210 - 64,97 m2
- lokal użytkowy - pow. użytk. B-301 - 28,26 m2
- lokal użytkowy - pow. użytk. B-315 - 19,58 m2
- lokal użytkowy - pow. użytk. B-316 - 15,68 m2
- lokal użytkowy - pow. użytk. B-401 - 28,25 m2
- lokal użytkowy - pow. użytk. B-402 - 28,25 m2
- lokal użytkowy - pow. użytk. B-403 - 17,58 m2
- lokal użytkowy - pow. użytk. B-412 - 30,13 m2


Informacji dotyczącej w/w lokali oraz warunków najmu udziela Dział Administracyjno - Gospodarczy PSM L-W w Pile, ul. Sikorskiego 33 pokój 112, tel./067/ 351 72 22


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul. Sikorskiego 33 ogłasza przetarg ofertowy na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego przy

ul. Śródmiejskiej 15 w Pile o powierzchni 126,00 m2 z przeznaczeniem na działalność biurową, handlową oraz usługową i gastronomiczną z wyłączeniem pijalni piwa.

Minimalna stawka lokalu wynosi 45,00 zł/m2/m-c/netto. Kaucja 12 000 zł.
W przypadku prowadzenia przez najemcę działalności gastronomicznej Spółdzielnia jako właściciel lokalu wystąpi do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania lokalu. Wszystkie koszty z tym związane, a więc opracowanie odpowiednich projektów technicznych jak również wykonanie robót adaptacyjnych ponosi najemca. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach do dnia 05.05.2021 r. do godziny 1000 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 33 w Pile.

Oferta powinna zawierać: nazwę podmiotu gospodarczego lub imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza, dowód wpłaty wadium, podpisane oświadczenie RODO w przypadku osoby fizycznej, podpisane warunki przetargu oraz nr rachunku bankowego do zwrotu wadium.

Oferent, który wygra przetarg na lokal, a nie ureguluje w terminie 30 dni od wylicytowanej kwoty traci wniesione wadium. Wadium w wysokości 12 000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO S.A. Oddział 1 w Pile 28 1020 3844 0000 1702 0006 4667 z dopiskiem "przetarg na lokal użytkowy przy ul. Śródmiejskiej 15" najpóźniej do dnia 05.05.2021 r.

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny, postępowanie przetargowe - otwarcie ofert odbędzie się w obecności członków Komisji, bez udziału zainteresowanych oferentów. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Rozstrzygnięcie przetargów odbędzie się do dnia 07.05.2021 r.

Wizji lokali zainteresowani mogą dokonać w dniu 04.05.2021 r. przy udziale pracownika Administracji Nr 1 po uprzednim telefonicznym umówieniu się (67-351-73-02). Warunki oraz oświadczenie RODO, które należy wypełnić i załączyć do oferty znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni: psm@psm.pila.pl.

Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

oświadczenie RODO

warunki przetargu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile informuje, że posiada do wynajęcia od zaraz wolny lokal użytkowy przy

ul. Śródmiejskiej 18 w Pile, o pow. 87,40 m2, z przeznaczeniem na działalność biurową, handlową oraz usługową z wyłączeniem gastronomii i pijalni piwa.

Lokal użytkowy położony w doskonałej lokalizacji przy ciągu handlowo-pieszym w ścisłym centrum przy ul. Śródmiejskiej (deptak). W bezpośrednim sąsiedztwie przystanki komunikacji miejskiej, parkingi, sklepy różnych branż, banki, kawiarnie, bary. Lokal nadaje się na sklep, biura, usługi.

Posiada dwie sale sprzedaży, przymierzalnie, zaplecze socjalne, WC, duże witryny wystawowe, centralne ogrzewanie miejskie. Pomieszczenia bardzo zadbane nie wymagają remontu. Jest możliwość adaptacji zgodnie z potrzebami, z zachowaniem zasad przepisów budowlanych.

Informacji dotyczącej w/w lokalu oraz warunków najmu udziela Administracja Osiedla Nr 1 PSM L-W w Pile, ul. Towarowa 8A, tel. 67-351 73 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza