aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | przeglady | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile przy ul. Sikorskiego 33 ogłasza przetarg pisemny ofertowy na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. Roosevelta 7 o powierzchni 15,90 m2.

 

Minimalna stawka wynosi 15,00 zł/m2/m-c/netto.

Kaucję w kwocie 1000,00 zł. wpłacić na konto 28 1020 3844 0000 1702 0006 4667 z dopiskiem "Lokal użytkowy Roosevelta 7".

Oferty pisemne wraz z danymi podmiotu, dowodem wpłaty kaucji, oferowaną stawką najmu w zamkniętych kopertach z napisem ,,Przetarg lokal Roosevelta 7'' należy składać do godz. 1500 do dnia 26.04.2021 roku w sekretariacie Spółdzielni ul. Sikorskiego 33 lub przesłać pocztą.

Otwarcie ofert odbędzie się w Spółdzielni ul. Sikorskiego 33 w dniu 27.04.2021 r. o godzinie 900 w sali nr 122 bez udziału oferentów.

W lokalu może być prowadzona działalność: biurowa, handlowa, usługowa z wyłączeniem gastronomii i pijalni piwa. Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacji udziela Administracja Osiedla Nr 2, Ludowa 1 E tel. 67 - 351 - 14 - 77 e-mail: og2@psm.pila.pl ."

schemat lokalu

oświadczenie RODO

Warunki przetargu na najem lokalu
Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul.Sikorskiego 33 posiada do wynajęcia lokale użytkowe:

1. przy ul.Śródmiejskiej 12 w Pile o powierzchni 80,23m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokale przeznaczone są na prowadzenie działalności biurowej, handlowej oraz usługowej i gastronomicznej z wyłączeniem pijalni piwa. W przypadku prowadzenia przez najemcę działalności gastronomicznej Spółdzielnia, jako właściciel lokalu wystąpi do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania lokalu. Wszystkie koszty z tym związane, a więc opracowanie odpowiednich projektów technicznych jak również wykonanie robót adaptacyjnych ponosi najemca.

Oferty można składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z oznaczeniem lokalu, którego dotyczy w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 33 w Pile. Oferta powinna zawierać: nazwę podmiotu gospodarczego lub imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, wskazanie lokalu którego oferta dotyczy, oferowaną cenę, podpisane oświadczenie RODO w przypadku osoby fizycznej.

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny, postępowanie przetargowe - otwarcie ofert odbędzie się w obecności członków Komisji, bez udziału zainteresowanych oferentów. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie na adres e-mail. Rozstrzygnięcie przetargów odbędzie się do dnia 30.11.2020 r.

Wizji lokali zainteresowani mogą dokonać w dni robocze przy udziale pracownika Administracji Nr 1 po uprzednim telefonicznym umówieniu się, lokale przy ul. Śródmiejskiej tel. 67-351-73-02, lokal przy ul. Bydgoskiej 1 A - tel. 67-351-14-77.

schemat lokalu

oświadczenie RODO

Warunki przetargu na najem lokalu


Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałą ofertą:

LOKALE MIESZKALNE
LOKALE UŻYTKOWE
SALE SZKOLENIOWE
POWIERZCHNIA REKLAMOWA
www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza