aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33 poszukuje osoby do pracy w charakterze:

Mistrza Zespołu Konserwatorów

Opis stanowiska: Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • kierowanie grupą konserwatorów w zakresie usuwania awarii i usterek instalacji elektrycznych, gazowych, wodno - kanalizacyjnych, grzewczych i małej architektury oraz innych prac ogólnobudowlanych, w tym rozliczanie podległych pracowników z wykonanej pracy i zużytych materiałów,

 • współpraca z dostawcami energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej oraz wody i odprowadzania ścieków,

 • nadzór nad terminowym i prawidłowym prowadzeniem przeglądów okresowych,

 • przyjmowanie od mieszkańców Spółdzielni i administracji osiedla zgłoszeń o awariach,

 • udział w opracowywaniu planu remontów.

Wymagania:
 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w zakresie urządzeń sanitarnych lub budownictwa ogólnego,

 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność w kontaktach bezpośrednich i odporność na stres,

 • praca powyżej 3 m,

 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:
 • CV,

 • list motywacyjny,

 • kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów,

 • świadectwa posiadania kwalifikacji.

Oferujemy stałą stabilną pracę oraz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące)

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: psm@psm.pila.pl w terminie do 15.09.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy zawrzeć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))".Oświadczam , że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną służącą do przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.psm.pila.pl - zakładka "akty prawne"


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33 poszukuje osoby do pracy w charakterze:

sprzątacza osiedla

Miejsce wykonywanie pracy: Administracja Osiedla

Wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole,

 • dobra organizacja pracy,

 • dokładność, zaangażowanie, obowiązkowość,

 • sprawność fizyczna,

 • mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.

Rodzaj pracy: umowa na okres próbny, praca od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: psm@psm.pila.pl lub złożenie w sekretariacie Spółdzielni

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeby procesu rekrutacji przez PSM L-W w Pile z siedzibą przy ul. Sikorskiego 33 w Pile zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 202 r, Nr 101, poz. 926 ze zmianami)"


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33 poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

konserwatora instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania

Wymagania:

 • świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie instalatora instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania lub ukończone kursy zawodowe,

 • uprawnienia do spawania elektrycznego (elektrodami otulonymi) i gazowego,

 • prawo jazdy kat. B,

 • uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń instalacji oraz sieci gazowych o ciśnieniu do 5 kPa,

 • doświadczenie w zawodzie instalatora min. 3 lata.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres Spółdzielni lub e-mail: psm@psm.pila.pl

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeby procesu rekrutacji przez PSM L-W w Pile z siedzibą przy ul. Sikorskiego 33 w Pile zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 202 r, Nr 101, poz. 926 ze zmianami)"

Bliższych informacji udziela Kierownik Sekcji Konserwatorów, tel. 67 351-72-92


www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza