aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33 poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

konserwatora instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania

Wymagania:

  • świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie instalatora instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania lub ukończone kursy zawodowe,

  • uprawnienia do spawania elektrycznego (elektrodami otulonymi) i gazowego,

  • prawo jazdy kat. B,

  • uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń instalacji oraz sieci gazowych o ciśnieniu do 5 kPa,

  • doświadczenie w zawodzie instalatora min. 3 lata.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 28.02.2017 r. na adres Spółdzielni lub e-mail: psm@psm.pila.pl

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeby procesu rekrutacji przez PSM L-W w Pile z siedzibą przy ul. Sikorskiego 33 w Pile zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 202 r, Nr 101, poz. 926 ze zmianami)"

Bliższych informacji udziela Kierownik Sekcji Konserwatorów, tel. 67 351-72-92


www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza