aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33 poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego zdobytego w budownictwie,

 • wykształcenia wyższego technicznego w zakresie budownictwa ogólnego,

 • dodatkowym atutem będzie posiadanie:

  • uprawnień budowlanych,

  • wiedzy technicznej w zakresie robót budowlanych,

 • wiek do lat 40.

Oferujemy stałą stabilną pracę oraz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące)

Wymagane dokumenty:

 • CV,

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dyplomów ukończenia studiów,

 • świadectwa posiadania kwalifikacji.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub pocztą elektroniczną na adres: psm@psm.pila.pl w terminie do 15.06.2019 r.

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami

W CV prosimy zawrzeć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))".
"Oświadczam , że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną służącą do przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.psm.pila.pl - zakładka "akty prawne""Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33 poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

konserwatora instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania

Wymagania:

 • świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie instalatora instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania lub ukończone kursy zawodowe,

 • uprawnienia do spawania elektrycznego (elektrodami otulonymi) i gazowego,

 • prawo jazdy kat. B,

 • uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń instalacji oraz sieci gazowych o ciśnieniu do 5 kPa,

 • doświadczenie w zawodzie instalatora min. 3 lata.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres Spółdzielni lub e-mail: psm@psm.pila.pl

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeby procesu rekrutacji przez PSM L-W w Pile z siedzibą przy ul. Sikorskiego 33 w Pile zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 202 r, Nr 101, poz. 926 ze zmianami)"

Bliższych informacji udziela Kierownik Sekcji Konserwatorów, tel. 67 351-72-92


www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza