aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | przeglądy | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

Terminy przeglądów technicznych w zasobach Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym, zarówno Państwo jak i osoby dokonujące przeglądów, muszą zachować pewien reżim sanitarny. Wobec powyższego prosimy o przewietrzenie mieszkania oraz zdezynfekowanie klamek jeszcze przed wejściem osób wykonujących ww. czynności, a ponadto o zachowanie bezpiecznej odległości 2 m oraz zastosowanie środków ochrony indywidualnej, poprzez zasłonięcie ust i nosa. Osoby realizujące ww. zadania wyposażone będą w maseczki, przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Osoby objęte kwarantanną lub pozostające w trakcie izolacji, proszone są o poinformowanie o tym fakcie pracowników wykonujących przedmiotowe czynności.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, współpracę oraz odpowiedzialność w zachowaniu reżimu sanitarnego.

Administracja Osiedla Nr 1, Towarowa 8A
tel. /67/ 351 73 02, poniedziałek 800 - 16 00, wtorek - piątek 700 - 15 00

BRAK ZAPLANOWANYCH PRZEGLĄDÓWAdministracja Osiedla Nr 2, Ludowa 1E
tel. /67/ 351 14 77, poniedziałek 800 - 16 00, wtorek - piątek 700 - 15 00

BRAK ZAPLANOWANYCH PRZEGLĄDÓW
Administracja Osiedla Nr 3, Tetmajera 6A
tel. /67/ 351 22 93, poniedziałek 800 - 16 00, wtorek - piątek 700 - 15 00

Przeglądy przewodów kominowych

Lp.

 

Budynek

 

Termin przeglądu

 

Godzina

 

1.

 

Kochanowskiego 12, 14 A-B,
Prusa 23

 

13.10.2021
18.10.2021

 

1000 - 1300 I termin
1630 - 1830 II termin

 

2.

 

Mickiewicza 135

 

14.10.2021
18.10.2021

 

1000 - 1300 I termin
1630 - 1830 II termin

 

3.

 

Mickiewicza 78-85

 

18.10.2021

 

1000 - 1300 I termin
1630 - 1830 II termin

 

4.

 

Mickiewicza 107

 

19.10.2021
27.10.2021

 

1000 - 1300 I termin
1630 - 1830 II termin

 

5.

 

Mickiewicza 109

 

20.10.2021
27.10.2021

 

1000 - 1300 I termin
1630 - 1830 II termin

 

6.

 

Medyczna 11A

 

28.10.2021

 

1000 - 1300 I termin
1630 - 1830 II termin

 

Przeglądów przewodów wentylacyjnych i spalinowych dokonuje Mistrz Kominiarski Ariel Szymański tel. nr 725 135 327
www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza