aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | przeglądy | eBOK | nagrody i wyróżnienia |

 

Rada Nadzorcza Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej w Pile

Marcin Borowicz

 

przewodniczący

 

Sławomir Jarosz

 

z-ca przewodniczącego

 

Dorota Mijalska

 

sekretarz

 

Robert Lewkowicz

 

przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

 

Grzegorz Rzymski

 

przewodniczący
Komisji Gospodarki Zasobami

 

Angelika Pawlak

 

członek

 

Anna Fatyga

 

członek

 

Teresa Kasior

 

członek

 

Jolanta Meler

 

członek

 

Grzegorz Wądołowski

 

członek

 

Waldemar Chort

 

członek

 

Rada Osiedla
Administracji Nr 1

Henryk Repczyński

 

przewodniczący

 

Małgorzata Ankowska - Przewoźniak

 

z-ca przewodniczącego

 

Marzena Malinowska

 

sekretarz

 

Regina Suchecka

 

członek

 

Rada Osiedla
Administracji Nr 2

Marcin Lewandowski

 

przewodniczący

 

Honorata Nowak

 

z-ca przewodniczącego

 

Ewa Beńko

 

sekretarz

 

Mrózek Marta

 

członek

 

Rada Osiedla
Administracji Nr 3

Wojciech Skowroński

 

przewodniczący

 

Zuzanna Przeworska

 

z-ca przewodniczącego

 

Ryszard Marach

 

sekretarz

 

Barbara Szumska

 

członek

 

Zarząd Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej w Pile

mgr Lucjan Szutkowski

 

Prezes Zarządu

 

mgr Mirosława Tycner

 

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomicznych

 

inż. Henryk Kądziela

 

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Technicznych

 

www.psm.pila.pl projekt i realizacja Rafał Przybylski