aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

ankieta PSM L-W w Pile

Szanowni Państwo! Nasza firma dążąc do pełnego spełnienia wymagań Klienta zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2008 prosi o wypełnienie niniejszej ankiety. Umożliwi nam to poznanie Państwa opinii i uwag dla udoskonalenia naszej działalności i jak najpełniejszego spełnienia Państwa oczekiwań.

1. Czy w ostatnim czasie załatwiał/a Pan/Pani sprawę w naszej Spółdzielni ?
tak nie

2. Czy załatwiana przez Panią/Pana sprawa była zakończona w terminie ? tak nie (proszę podać przyczynę - nie dotyczy jeśli sprawa jest w toku załatwiania)

3. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y ze sposobu udzielania informacji przez naszych pracowników ?
tak nie

4. Jak ocenia Pani/Pan kwalifikacje i profesjonalizm obsługującego Panią/Pana pracownika ?
(Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź i zaznaczenie jednego kwadratu wskazującego odpowiednią ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą) 1 2 3 4 5

5. Czy jest Pani/Pan zadowolona ze stanu utrzymania zasobów budynków
i terenów Spółdzielni ?

tak nie

6. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie na Osiedlu ?
tak nie

7. Jaką drogą uzyskuje Pani/Pan informacje (komunikaty) ze spółdzielni ?
a) Korespondencja imienna
b) Tablice ogłoszeń w budynkach mieszkalnych
c) Pracownicy spółdzielni / Administracji
d) Internet

8. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości usług świadczonych przez Spółdzielnię ?

ankieta PDFankieta WORD


www.psm.pila.pl projekt i realizacja Rafał Przybylski