aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN 9001:2008

2 lutego 2007 roku Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile otrzymała CERTYFIKAT wdrożenia SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, zgodny z normą PN-EN 9001:2000.
W uroczystym spotkaniu z tego tytułu uczestniczyli:
Prezydent Miasta Piły - Zbigniew Kosmatka,
Dyrektor TUV Management Service w Poznaniu - Ryszard Musiał,
Z-ca Dyrektora Przedsiębiorstwa Konsultingowego CERCON w Poznaniu - Piotr Bąkiewicz, Konsultant PK CERCON w Poznaniu - Ewa Lewińska, Prezesi zaprzyjaźnionych pilskich spółdzielni mieszkaniowych, Rada Nadzorcza PSM L-W w Pile.

 

 

Certyfikat został uroczyście przekazany przez dyrektora TUV Management Service dr inż. Ryszarda Musiała na ręce Prezesa Spółdzielni mgr Lucjana Szutkowskiego oraz członków Zarządu: Henryka Kądzieli i Mirosławy Tycner.
W tym doniosłym i znaczącym dla Spółdzielni akcie uczestniczyli również pracownicy Spółdzielni, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu przyczynili się do uzyskania CERTYFIKATU.
Poprzedzający wręczenie CERTYFIKATU rok dla Spółdzielni był okresem bardzo trudnej pracy. Spółdzielnia i jej pracownicy od 2005r. przygotowywali się do rozpoczęcia tej batalii. 11 czerwca 2005r. Zebranie Przedstawicieli Członków jako najwyższy organ Spółdzielni podjęło Uchwałę i zobowiązało Zarząd Spółdzielni do rozpoczęcia przygotowań do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. W 2006r. Zebranie Przedstawicieli Członków podkreśliło w dokumencie "Kierunki działalności PSM L - W w Pile na 2006r." dalszą potrzebę doskonalenia poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO.

 

fot. Rafał Przybylski

 

W celu koordynacji i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Spółdzielni Zarząd powołał Mariannę - Teresę Świtalską na Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością. Przy współudziale Przedsiębiorstwa Konsultingowego CERCON w Poznaniu rozpoczęła się w Spółdzielni intensywna analiza dotychczasowego systemu zarządzania. W efekcie przeprowadzonej analizy i auditu wstępnego Zespół Koordynacyjny opracował POLITYKĘ I CELE JAKOŚCI. Na podstawie określonych celów 30 października 2006r. zostały podjęte przez Zarząd Spółdzielni niezbędne dokumenty systemowe, tj.:

POLITYKA JAKOŚCI, KSIĘGA JAKOŚCI, PROCEDURY, PROCESY, INSTRUKCJE.

Od tego momentu Spółdzielnia funkcjonuje zgodnie z przyjętym systemem zarządzania, którego celem jest podwyższenie standardu obsługi członków Spółdzielni. Proces wdrażania przyjętych dokumentów systemowych trwał do końca listopada 2006r. 27 i 28 listopada 2006r. został przeprowadzony audit wewnętrzny a jego wyniki określiły punkty, w których należało jeszcze udoskonalić postępowanie proceduralne.
Po audicie Spółdzielnia zgłosiła gotowość wszystkich komórek organizacyjnych do przeprowadzenia AUDITU ZEWNĘTRZNEGO. W tym celu Zarząd wybrał znaną na rynku europejskim jednostkę certyfikującą MANAGEMENT SERVICE TUV SUD POLSKA z siedzibą w Monachium i przedstawicielstwem w Poznaniu. 18 grudnia 2006r. został przeprowadzony przez audytorów tej jednostki AUDIT CERTYFIKUJĄCY. Wynik przeprowadzonego auditu zdecydował o przyznaniu Spółdzielni CERTYFIKATU potwierdzającego zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami zawartymi w normie ISO 9001:2000. Uzyskanie przez Spółdzielnie CERTYFIKATU zbiega się z jubileuszem 50-cio lecia istnienia Spółdzielni.

 

fot. Rafał Przybylski

 

To doskonała okazja podkreślająca dotychczasowe wieloletnie jej osiągnięcia, będące udziałem wszystkich, w tym również Spółdzielców i członków Spółdzielni. Wysoka jakość obsługi klientów, w tym przede wszystkim członków Spółdzielni stała się dla pracowników codziennością a nie celem samym w sobie.
Uzyskanie przez Spółdzielnię Certyfikatu w zakresie zarządzania jakością zobowiązuje pracowników do znajomości dokumentów systemowych i dbałości na każdym stanowisku pracy o profesjonalną obsługę klienta zewnętrznego jak i wewnętrznego. Pracodawcę natomiast do tworzenia przyjaznego środowiska pracy i tworzenia odpowiednich warunków do utrzymania Certyfikatu przez kolejne lata.
W bieżącym roku Spółdzielnia będzie prowadziła badania zadowolenia klienta poprzez zapytania ankietowe. Ponadto są prowadzone oceny dostawców zewnętrznych usług i materiałów. Działania te będą miały wpływ na dalsze doskonalenie wdrożonego systemu, a także dalszą poprawę w zakresie zarządzania i organizacji pracy.


www.psm.pila.pl projekt i realizacja Rafał Przybylski