aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | eBOK | nagrody i wyróżnienia |

 

LOKALE UŻYTKOWE

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile informuje, że posiada do wynajęcia od zaraz wolne pomieszczenie biurowe w budynku przy ul. Sikorskiego 33:

- lokal użytkowy - pow. użytk. B-210 - 64,97 m2
- lokal użytkowy - pow. użytk. B-301 - 28,26 m2
- lokal użytkowy - pow. użytk. B-402 - 28,25 m2
oraz pomieszczenie biurowe w budynku przy ul. Młodych 78A:

- lokal biurowy nr 5 o powierzchni 16,71 m2
- lokal biurowy nr 6 o powierzchni 15,99 m2


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul. Sikorskiego 33 ogłasza przetarg ofertowy na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w pawilonie przy:

ul. Medycznej 20 w Pile, na działce o numerze geodezyjnym 22/1, obręb 0019, o powierzchni użytkowej 18,35 m2

W w/w lokalu użytkowym może być prowadzona działalność: biurowa, handlowa i usługowa z wyłączeniem konsumpcji alkoholu i działalności gastronomicznej. Lokal wyposażony jest w instalację: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i cieplną oraz będzie udostępniony do przyszłego najemcy od 01.01.2024 roku.

Ofertę za najem lokalu użytkowego w minimalnej stawce wywoławczej w wysokości 23,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej oraz podaniem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej należy składać do dnia 04.12.2023 roku do godz. 1100 w sekretariacie Spółdzielni, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg - Medyczna 20". Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2023 roku o godz. 1200, bez udziału oferentów. 

Komisja Przetargowa nie dopuści do udziału w przetargu osoby, które są niewiarygodne finansowo lub są nierzetelne wobec Spółdzielni (dotyczy to również współmałżonka).

Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  • wpłaty kaucji na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółdzielni w wysokości dwumiesięcznego czynszu (netto),

  • przedstawienia dokumentów dotyczących prowadzonej lub przewidywanej działalności, a także dokumentów o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS i US.

  • przedstawienia dokumentów dotyczących tożsamości osoby przystępującej do podpisania umowy,

  • przedstawienia dokumentów firmy np. wyciąg z KRS-u.

Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni
PKO BANK POLSKI S.A. o/Piła nr: 28 1020 3844 0000 1702 0006 4667
i przepada ono w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg. W przypadku zawarcia umowy, wadium w całości stanowić będzie kaucję na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółdzielni.

Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Informacji dotyczącej przedmiotu najmu udziela Administracja Osiedla Nr 3, ul. Tetmajera 6A, tel. (67) 351 22 93 lub 575-040-055.

Warunki przetargu


 

 

 

 

 

 

 


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul. Sikorskiego 33 posiada wolny lokal użytkowy:

przy ul. Bydgoska 1A o pow. 377,65 m2

Schemat lokalu

Lokal o pow. 377,56 ,m2 znajduje się na parterze pawilonu przy ul. Bydgoskiej 1 A w pobliżu skrzyżowania głównych ulic: Bydgoskiej - Powstańców Wielkopolskich - Jana Pawła II. W sąsiedztwie znajdują się lokale handlowo-usługowe, banki, McDonald`s i parkingi.

Wjazd w osiedle do zaplecza lokalu jest zabezpieczony szlabanem - otwierany pilotem lub aplikacja na telefon.

Lokal do zagospodarowania, obecnie otwarta przestrzeń bez ścian działowych pomieszczenia mają przestrzenne powierzchnie i duże witryny.

Bliższych informacji udziela: Administracja Osiedla nr 2 przy ul. Ludowej 1 E tel. 67 351 14 77, e-mail; og2@psm.pila.pl


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul.Sikorskiego 33 posiada do wynajęcia lokal użytkowy:

przy ul.Śródmiejskiej 11 w Pile o powierzchni 133,10m2 (w tym powierzchnia lokalu 91,40 m2 oraz powierzchnia przynależnej piwnicy 41,70 m2, z przeznaczeniem na działalność biurową, handlową oraz usługową z wyłączeniem gastronomii i pijalni piwa).

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokal użytkowy położony w doskonałej lokalizacji przy ciągu handlowo-pieszym w ścisłym centrum przy ul. Śródmiejskiej (deptak). W bezpośrednim sąsiedztwie przystanki komunikacji miejskiej, parkingi, sklepy różnych branż, banki, kawiarnie, bary. Lokal nadaje się na sklep, biura, usługi.

Posiada salę sprzedaży, zaplecze socjalne, WC, duże witryny wystawowe, centralne ogrzewanie miejskie oraz dodatkowe wejście od strony zaplecza. Istnieje możliwość adaptacji zgodnie z potrzebami, z zachowaniem zasad przepisów budowlanych.

Informacji dotyczącej w/w lokalu oraz warunków najmu udziela Administracja Osiedla Nr 1 PSM L-W w Pile, ul. Towarowa 8A, tel. 67-351 73 02


www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza