aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | przeglądy | eBOK | nagrody i wyróżnienia |

 

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul. Sikorskiego 33 ogłasza przetarg ofertowy na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w pawilonie przy:

ul. Medycznej 20 w Pile, na działce o numerze geodezyjnym 22/1, obręb 0019, o powierzchni użytkowej 18,35 m2

W w/w lokalu użytkowym może być prowadzona działalność: biurowa, handlowa i usługowa z wyłączeniem konsumpcji alkoholu i działalności gastronomicznej. Lokal wyposażony jest w instalację: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i cieplną oraz będzie udostępniony do przyszłego najemcy od 01.01.2024 roku.

Ofertę za najem lokalu użytkowego w minimalnej stawce wywoławczej w wysokości 23,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej oraz podaniem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej należy składać do dnia 04.12.2023 roku do godz. 1100 w sekretariacie Spółdzielni, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg - Medyczna 20". Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2023 roku o godz. 1200, bez udziału oferentów. 

Komisja Przetargowa nie dopuści do udziału w przetargu osoby, które są niewiarygodne finansowo lub są nierzetelne wobec Spółdzielni (dotyczy to również współmałżonka).

Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  • wpłaty kaucji na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółdzielni w wysokości dwumiesięcznego czynszu (netto),

  • przedstawienia dokumentów dotyczących prowadzonej lub przewidywanej działalności, a także dokumentów o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS i US.

  • przedstawienia dokumentów dotyczących tożsamości osoby przystępującej do podpisania umowy,

  • przedstawienia dokumentów firmy np. wyciąg z KRS-u.

Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni
PKO BANK POLSKI S.A. o/Piła nr: 28 1020 3844 0000 1702 0006 4667
i przepada ono w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg. W przypadku zawarcia umowy, wadium w całości stanowić będzie kaucję na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółdzielni.

Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Informacji dotyczącej przedmiotu najmu udziela Administracja Osiedla Nr 3, ul. Tetmajera 6A, tel. (67) 351 22 93 lub 575-040-055.

Warunki przetargu


 

 

 

 

 

 

 


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul.Sikorskiego 33 ogłasza przetarg ofertowy na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego przy :

ul. Śródmiejskiej 9 w Pile, o powierzchni użytkowej 134,30 m2,
(w tym powierzchnia lokalu na parterze 92,60 m2 oraz piwnicy 41,70 m2)

Lokal przeznaczony jest na działalność biurową, handlową, usługową, a także gastronomiczną w zakresie prowadzenia cukierni/kawiarni z wyłączeniem produkcji potraw oraz z wyłączeniem pijalni piwa.

Lokal wyposażony jest w instalację: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i cieplną oraz będzie udostępniony do przyszłego najemcy od 02.10.2023 roku.

Ofertę za najem lokalu użytkowego w minimalnej stawce wywoławczej w wysokości 30,00 zł netto/miesiąc za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu na parterze i 3,00 zł netto/miesiąc za 1m2 powierzchni piwnicy oraz podaniem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej należy składać do dnia 29.09.2023 roku do godz. 1100 w sekretariacie Spółdzielni, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg - Śródmiejska 9". Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2023 roku o godz. 1200, bez udziału oferentów.

Komisja Przetargowa nie dopuści do udziału w przetargu osoby, które są niewiarygodne finansowo lub są nierzetelne wobec Spółdzielni (dotyczy to również współmałżonka).

    Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  • wpłaty kaucji na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółdzielni w wysokości 6 000,00 zł

  • przedstawienia dokumentów dotyczących prowadzonej lub przewidywanej działalności, a także dokumentów o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS i US.

  • przedstawienia dokumentów dotyczących tożsamości osoby przystępującej do podpisania umowy,

  • przedstawienia dokumentów firmy np. wyciąg z KRS-u.

Wadium w wysokości 6 000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BANK POLSKI S.A. o/Piła nr: 28 1020 3844 0000 1702 0006 4667 i przepada ono w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg. W przypadku zawarcia umowy, wadium w całości stanowić będzie kaucję na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółdzielni.

Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Informacji dotyczącej przedmiotu najmu udziela Administracja Osiedla Nr 1, ul.Towarowa 8A w Pile, tel. (67) 351 73 02 lub 605 032 149.

Warunki przetargu

 

 

 

 

 

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą:

LOKALE MIESZKALNE
LOKALE UŻYTKOWE
SALE SZKOLENIOWE
www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza