aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego przy:

Al.Powst.Wlkp 62 o pow. 154,40 m2

Stawka wywoławcza 12,00 zł/m2/m-c/netto. Kaucja 5 000 zł. Przetarg odbędzie się 22.08.2017 r. o godz.1030, pokój 122 w Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 33. W lokalu może być prowadzona działalność: biurowa, handlowa, usługowa z wyłączeniem gastronomii i pijalni piwa.

Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Warunki przetargu oraz bliższe informacje: Administracja Osiedla Nr 2, ul. Ludowa 1E tel. 67 - 351 - 14 - 77.


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile ulica Sikorskiego 33 sprzeda:

prawo wieczystego użytkowania gruntu ( działka nr 15/176 ) o powierzchni 0,1063 ha przy ul. Krzywej w Pile. Księga wieczysta Nr PO1I/00029062/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pile.

Wartość działki zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 109 223,00 złotych brutto.
W planie przestrzennego zagospodarowania dla działki aktualnie przewidziana jest funkcja AG/M tj. aktywność gospodarcza i mieszkaniówka jednorodzinna. Szczegółowych informacji udzielają:

  • Dział Techniczny PSM L-W w Pile ul. Sikorskiego 33, tel. /67/ 351 72 25

  • Administracja Osiedla nr 3 przy ul. Tetmajera 6A, tel. /67/ 351 22 93.

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Sprzedaż działki przy ul. Krzywej" należy składać w sekretariacie Spółdzielni.
Po otwarciu ofert zainteresowany podmiot zostanie poinformowany o decyzji Spółdzielni w przedmiotowej sprawie.


Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałą ofertą:

LOKALE MIESZKALNE
LOKALE UŻYTKOWE
SALE SZKOLENIOWE
POWIERZCHNIA REKLAMOWA
www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza