aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | przeglądy | eBOK | nagrody i wyróżnienia |

 

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile ogłasza przetarg na:

Remont 66 szt. loggii w budynku przy ul. Łowieckiej 16 A-B w Pile

    Miejsce publikacji SIWZ i załączników:

  • strona internetowa www.psm.pila.pl (zakładka: oferta/przetargi)

  • na wniosek zainteresowanego e-mail: psm@psm.pila.pl

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła, do dnia 22.07.2024 r. do godz. 900


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul. Sikorskiego 33 ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego przy :

ul. Staromiejskiej 2 w Pile o powierzchni 97,00 m2

Minimalna stawka lokalu wynosi 35,00 zł/m2/m-c/netto, Kaucja 8 000,00 zł.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 17.07.2024 r. do godziny 1100. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 19.07.2024 r. do godziny 1100

W lokalu może być prowadzona działalność: biurowa, handlowa, usługowa z wyłączeniem gastronomii i pijalni piwa. Lokal dostępny będzie od dnia 01.08.2024r.

W przypadku braku złożonych ofert do dnia 17.07.2024 r. do godziny 1100 i nie rozstrzygnięcia przetargu Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Warunki przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Nr 1 przy ul. Towarowej 8A w Pile, tel. /67/ 351-73-02 .

Warunki przetargu


 

 

 

 
 

 

 


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul. Sikorskiego 33 ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego przy:

ul. Śródmiejskiej 4A-B w Pile o powierzchni 184,20 m2

Minimalna stawka lokalu wynosi 35,00 zł/m2/m-c/netto, Kaucja 13 000,00 zł.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 17.07.2024 r. do godziny 1100. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 19.07.2024 r. do godziny 1200

W lokalu może być prowadzona działalność: biurowa, handlowa, usługowa z wyłączeniem gastronomii i pijalni piwa. Lokal dostępny będzie od dnia 01.08.2024r.

W przypadku braku złożonych ofert do dnia 17.07.2024 r. do godziny 1100 i nie rozstrzygnięcia przetargu Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Warunki przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Nr 1 przy ul. Towarowej 8A w Pile, tel. /67/ 351-73-02 .

Warunki przetargu


 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą:

LOKALE MIESZKALNE
LOKALE UŻYTKOWE
SALE SZKOLENIOWE
www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza