aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | przeglądy | eBOK | nagrody i wyróżnienia |

 

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile ogłasza przetarg na:

Remont 263 szt. balkonów w zasobach Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile

    Miejsce publikacji SIWZ i załączników:

  • strona internetowa www.psm.pila.pl (zakładka: oferta/przetargi)

  • na wniosek zainteresowanego e-mail: psm@psm.pila.pl

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła, do dnia 22.04.2024 r. do godz. 900


Zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą:

LOKALE MIESZKALNE
LOKALE UŻYTKOWE
SALE SZKOLENIOWE




www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza