aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul. Sikorskiego 33 ogłasza przetargi na wysokość opłaty za najem lokali użytkowych:
Przetargi ofertowe:

1. ul. Śródmiejskiej 2 o pow. 82,00 m2

Minimalna stawka 35,00 zł/m2/m-c/netto. Kaucja 6 000 zł. W lokalu może być prowadzona działalność biurowa, handlowa, usługowa z wyłączeniem gastronomii i pijalni piwa. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 29.05.2018 r. do godziny 1000.

2. ul. Medycznej 5 o pow. 64,42 m2

Minimalna stawka 18,00 zł/m2/m-c/netto. Kaucja 4 000 zł. W lokalu może być prowadzona działalność biurowa, handlowa, usługowa oraz gastronomiczna. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 29.05.2018 r. do godziny 1000.

Przetarg nieograniczony:

3. ul. Witosa 10 o pow. 31,80 m2

Stawka wywoławcza wynosi 18,00 zł/m2/m-c/netto. Kaucja 2 200 zł. W lokalu może być prowadzona działalność biurowa, handlowo-usługowa z wyłączeniem gastronomii i pijalni piwa.

Przetargi odbędą się w dniu 29.05.2018 r.: pozycja 1 o godz. 1010, pozycja 2 o godz. 1030, pozycja 3 o godz. 1100 w pokoju 122 w Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 33.
Oferenci mogą być przy otwieraniu ofert. Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.

Warunki przetargów oraz bliższe informacje:
a) lok. przy ul.Śródmiejskiej 2 - Adm. Os. Nr 1, ul. Towarowa 8A, tel. 67-351-73-02,
b) lok. przy ul.Medycznej 5 - Adm. Os. Nr 3, ul. Tetmajera 6A, tel. 67-351-22-93.
c) lok. przy ul.Witosa 10 - Adm. Os. Nr 2, ul. Ludowa 1E, tel. 67-351-14-77.


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile ulica Sikorskiego 33 sprzeda:

prawo wieczystego użytkowania gruntu ( działka nr 15/176 ) o powierzchni 0,1063 ha przy ul. Krzywej w Pile. Księga wieczysta Nr PO1I/00029062/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pile.

Wartość działki zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 109 223,00 złotych brutto.
W planie przestrzennego zagospodarowania dla działki aktualnie przewidziana jest funkcja AG/M tj. aktywność gospodarcza i mieszkaniówka jednorodzinna. Szczegółowych informacji udzielają:

  • Dział Techniczny PSM L-W w Pile ul. Sikorskiego 33, tel. /67/ 351 72 25

  • Administracja Osiedla nr 3 przy ul. Tetmajera 6A, tel. /67/ 351 22 93.

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Sprzedaż działki przy ul. Krzywej" należy składać w sekretariacie Spółdzielni.
Po otwarciu ofert zainteresowany podmiot zostanie poinformowany o decyzji Spółdzielni w przedmiotowej sprawie.


Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałą ofertą:

LOKALE MIESZKALNE
LOKALE UŻYTKOWE
SALE SZKOLENIOWE
POWIERZCHNIA REKLAMOWA
www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza