aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33 ogłasza przetargi nieograniczone na wysokość miesięcznej opłaty czynszowej i najem lokali użytkowych:

1. przy Al. Piastów 13, o pow. 148,00 m2.
Stawka wywoławcza 11,00 zł/m2/m-c/netto. Kaucja 4000 zł.
Przetarg odbędzie się 23.02.2018 r. o godz. 1000,

 

 

 

 

 

 

2. przy ul. Niemcewicza 8, o pow. 53,10 m2.
Stawka wywoławcza 6,00 zł/m2/m-c/netto. Kaucja 1000 zł.
Przetarg odbędzie się 23.02.2018 r. o godz. 1045.

 

 

 

 

Przetargi odbędą się w sali A05 w Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 33

Lokale znajdują się w piwnicy budynków. W lokalach może być prowadzona działalność: biurowa, handlowa, usługowa z wyłączeniem gastronomii i pijalni piwa.
Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Warunki przetargów oraz bliższe informacje uzyskać można w Administracji Osiedla Nr 1 przy ul. Towarowej 8 A w Pile, tel. 67 - 351 - 73 - 02.

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile ulica Sikorskiego 33 sprzeda:

prawo wieczystego użytkowania gruntu ( działka nr 15/176 ) o powierzchni 0,1063 ha przy ul. Krzywej w Pile. Księga wieczysta Nr PO1I/00029062/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pile.

Wartość działki zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 109 223,00 złotych brutto.
W planie przestrzennego zagospodarowania dla działki aktualnie przewidziana jest funkcja AG/M tj. aktywność gospodarcza i mieszkaniówka jednorodzinna. Szczegółowych informacji udzielają:

  • Dział Techniczny PSM L-W w Pile ul. Sikorskiego 33, tel. /67/ 351 72 25

  • Administracja Osiedla nr 3 przy ul. Tetmajera 6A, tel. /67/ 351 22 93.

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Sprzedaż działki przy ul. Krzywej" należy składać w sekretariacie Spółdzielni.
Po otwarciu ofert zainteresowany podmiot zostanie poinformowany o decyzji Spółdzielni w przedmiotowej sprawie.


Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałą ofertą:

LOKALE MIESZKALNE
LOKALE UŻYTKOWE
SALE SZKOLENIOWE
POWIERZCHNIA REKLAMOWA
www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza