aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul. Sikorskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony na

na wykonanie okresowych kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) w budynkach w okresie od dnia 01.03.2020 do dnia 28.02.2022 roku.

SIWZ - pobierz

Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można w siedzibie Spółdzielni pok. 203 lub pobrać ze strony internetowej - www. psm.pila.pl/przetargi.html.

Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. 601983576.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 07.01.2020 r. do godz. 1000.


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile ulica Sikorskiego 33 sprzeda:

prawo wieczystego użytkowania gruntu ( działka nr 15/176 ) o powierzchni 0,1063 ha przy ul. Krzywej w Pile. Księga wieczysta Nr PO1I/00029062/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pile.

Wartość działki zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 109 223,00 złotych brutto.
W planie przestrzennego zagospodarowania dla działki aktualnie przewidziana jest funkcja AG/M tj. aktywność gospodarcza i mieszkaniówka jednorodzinna. Szczegółowych informacji udzielają:

  • Dział Techniczny PSM L-W w Pile ul. Sikorskiego 33, tel. /67/ 351 72 25

  • Administracja Osiedla nr 3 przy ul. Tetmajera 6A, tel. /67/ 351 22 93.

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Sprzedaż działki przy ul. Krzywej" należy składać w sekretariacie Spółdzielni.
Po otwarciu ofert zainteresowany podmiot zostanie poinformowany o decyzji Spółdzielni w przedmiotowej sprawie.

lokalizacja

wypis z rejestru gruntu


Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałą ofertą:

LOKALE MIESZKALNE
LOKALE UŻYTKOWE
SALE SZKOLENIOWE
POWIERZCHNIA REKLAMOWA
www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza