aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul.Sikorskiego 33 ogłasza:

1. Przetarg ofertowy na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego przy ul.Śródmiejskiej 6 w Pile o powierzchni 63,50m2.

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Przetarg ofertowy na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego przy ul.Śródmiejskiej 12 w Pile o powierzchni 80,23m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Przetarg ofertowy na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego przy ul.Śródmiejskiej 11 w Pile o łącznej powierzchni 133,50m2, w tym powierzchnia lokalu na parterze 91,40m2, powierzchnia przynależnej do lokalu piwnicy 41,70m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokale przeznaczone są na prowadzenie działalności biurowej, handlowej oraz usługowej i gastronomicznej z wyłączeniem pijalni piwa. W przypadku prowadzenia przez najemcę działalności gastronomicznej Spółdzielnia, jako właściciel lokalu wystąpi do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania lokalu. Wszystkie koszty z tym związane, a więc opracowanie odpowiednich projektów technicznych jak również wykonanie robót adaptacyjnych ponosi najemca.

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z oznaczeniem lokalu, którego dotyczy przetarg do dnia 26.11.2020 r. do godziny 1000 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 33 w Pile. Oferta powinna zawierać: nazwę podmiotu gospodarczego lub imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, wskazanie lokalu którego oferta dotyczy, oferowaną cenę, podpisane oświadczenie RODO w przypadku osoby fizycznej, podpisane warunki przetargu.

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny, postępowanie przetargowe - otwarcie ofert odbędzie się w obecności członków Komisji, bez udziału zainteresowanych oferentów. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie na adres e-mail. Rozstrzygnięcie przetargów odbędzie się do dnia 30.11.2020 r.

Wizji lokali zainteresowani mogą dokonać w dni robocze przy udziale pracownika Administracji Nr 1 po uprzednim telefonicznym umówieniu się, lokale przy ul. Śródmiejskiej tel. 67-351-73-02, lokal przy ul. Bydgoskiej 1 A - tel. 67-351-14-77. Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

oświadczenie RODO

Warunki przetargu na najem lokalu


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile ulica Sikorskiego 33 sprzeda:

prawo wieczystego użytkowania gruntu ( działka nr 15/176 ) o powierzchni 0,1063 ha przy ul. Krzywej w Pile. Księga wieczysta Nr PO1I/00029062/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pile.

Wartość działki zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 109 223,00 złotych brutto.
W planie przestrzennego zagospodarowania dla działki aktualnie przewidziana jest funkcja AG/M tj. aktywność gospodarcza i mieszkaniówka jednorodzinna. Szczegółowych informacji udzielają:

  • Dział Techniczny PSM L-W w Pile ul. Sikorskiego 33, tel. /67/ 351 72 25

  • Administracja Osiedla nr 3 przy ul. Tetmajera 6A, tel. /67/ 351 22 93.

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Sprzedaż działki przy ul. Krzywej" należy składać w sekretariacie Spółdzielni.
Po otwarciu ofert zainteresowany podmiot zostanie poinformowany o decyzji Spółdzielni w przedmiotowej sprawie.


Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałą ofertą:

LOKALE MIESZKALNE
LOKALE UŻYTKOWE
SALE SZKOLENIOWE
POWIERZCHNIA REKLAMOWA
www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza