aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul. Sikorskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy:

ul. Okrzei 39/41 o pow. 25,00 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. 3,70 m2

( 1 pokój bez balkonu, ciemna kuchnia, łazienka z wc, p.pokój, III piętro)

cena wywoławcza 54.600 zł )

Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2018r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 33 w sali 119 o godz.1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Spółdzielni w dniu 12.10.2018r. przed rozpoczęciem przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku odstąpienia przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia notarialnej umowy o ustanowienie własności lokalu.

Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wizji lokalu zainteresowani mogą dokonać przy udziale pracownika Administracji Osiedla 1 przy ul. Towarowej 8A tel. /67/ 351-73-02 oraz zapoznać się z warunkami przetargu w pok. 005 przy ulicy Sikorskiego 33 tel. /67/ 351-69-02




www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza