aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

Jak oszczędzać energię cieplną?

Opłaty za centralne ogrzewanie stanowią 50-70% pieniędzy wydawanych przez mieszkańców na cele związane z bieżącym utrzymaniem mieszkań. Mając na uwadze zarówno oszczędne zużycie ciepła, jak i bardziej sprawiedliwe rozliczanie na poszczególnych mieszkańców kosztów jego dostawy do budynku wdrożony został system rozliczeń kosztów ciepła oparty o wskazania podzielników kosztów ciepła.
Zgodnie z Polska Normą podzielnik kosztów ciepła jest to urządzenie wskaźnikowe służące do ustalania udziału procentowego ciepła oddanego przez grzejnik w ogólnym zużyciu ciepła w całym budynku, zmierzonego przez licznik ciepła. Z uwagi na różnicowaną wielkość straty ciepła w poszczególnych lokalach, zależną od usytuowania danego lokalu w bryle budynku wprowadzono do systemu rozliczania kosztów ogrzewania współczynniki korekcyjne wyliczane w oparciu o zapotrzebowanie lokalu na ciepło z uwzględnieniem jego położenia w budynku.
Aby bez wydatków ograniczyć zużycie energii i zatrzymać w mieszkaniu ciepło, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Należy używać tyle ciepła, ile rzeczywiście się potrzebuje.

W pomieszczeniach, w których przebywamy optymalna temperatura to 20 - 21 oC. Gdy w mieszkaniu utrzymujemy temperaturę 23 oC, a na zewnątrz jest ok. zera, to przez przegrody zewnętrzne ucieka o ok. 15% więcej niż wtedy, gdy w mieszkaniu jest 20 oC. Nocą można zmniejszyć temperaturę pomieszczenia. Również w ciągu dnia kiedy nikt nie przebywa w mieszkaniu nie należy utrzymywać zbyt wysokiej temperatury. Temperaturę w pomieszczeniach należy ustalić w zależności od swoich potrzeb i okoliczności, korzystając z zaworów termostatycznych. Jeżeli temperatura powietrza zostanie obniżona o 1 oC oszczędza się w tym pomieszczeniu 6 % energii. W ciągu sezonu grzewczego daje to znaczne oszczędności.

2. Mieszkanie należy wietrzyć krótko i intensywnie.

Szybka wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna. Przed wietrzeniem należy zawór termostatyczny całkowicie zamknąć i odczekać kilkanaście minut. Czas ten potrzebny jest szczególnie, gdy mamy zamontowane w swoim mieszkaniu grzejniki żeliwne. Ilość wody jest w nich duża i mimo szybkiego zadziałania zaworu reakcja układu jest opóźniona. Po tym czasie można na krótko, szeroko otworzyć okno. Jeżeli uchylimy okno przy otwartym zaworze, chłodne powietrze obmywając zawór spowoduje całkowite jego otwarcie i tym samym maksymalne rozgrzanie grzejnika. Również otwarcie okna na dłużej doprowadzi do takiej samej sytuacji. Zbyt wychłodzone pomieszczenia potrzebują długiego czasu i dużej ilości ciepła do ogrzania. Tak marnuje się najwięcej ciepła.

3. Nie zasłaniać grzejników.

Starajmy się unikać blokowania drogi ciepła, które ma ogrzać nasze mieszkanie. Jeśli grzejniki będą obudowane, zasłonięte firankami, zastawione meblami lub suszącym się praniem powodujemy gromadzenie się ciepła przy grzejniku i zwiększamy znacznie straty ciepła przez ściany i okna. Odsłonięte grzejniki swobodnie promieniują ciepło do pomieszczenia.

4. Zamontować ekrany grzejnikowe.

Grzejniki z reguły zawieszone są pod oknami, a ich odległość od ściany jest mała i odbiera ona prawie całe promieniowanie cieplne tylnej części grzejnika. Ciepło to przenika przez ścianę i zostaje wypromieniowane na zewnątrz. Straty te można zlikwidować stosując ekrany grzejnikowe zabezpieczające ścianę przy grzejniku przed bezpośrednim nagrzewaniem i ucieczką ciepła na zewnątrz. Zamontowane za grzejnikami ekrany, pozwalają zaoszczędzić aż 5 % ciepła.

5. Drzwi i okna powinny być szczelne.

Okno jest najcieńszą częścią ściany. Dlatego unikamy w tym miejscu strat ciepła, na ile jest to możliwe. Po zapadnięciu zmroku można opuścić żaluzje. Wewnątrz pomieszczenia należy zaciągnąć zasłony , o ile nie zasłaniają jednocześnie grzejnika. W ten sposób można znacznie zmniejszyć straty ciepła.

6. Oszczędzaj ciepło w częściach wspólnych budynku.

Część opłat za ciepło to koszt ogrzania pomieszczeń wspólnych. Należy zwracać uwagę na:
- brak szyb na klatkach schodowych, suszarniach, pralniach, piwnicach;
- nie domykające się drzwi wejściowe;
- intensywne grzanie grzejników na klatkach schodowych;
- ubytki w izolacji instalacji centralnego ogrzewania.
- Wszystkie usterki należy jak najszybciej zgłaszać w administracji.

Tylko ciągła edukacja użytkowników lokali w budynkach wielorodzinnych dotycząca zasad oszczędnego gospodarowania ciepłem zużywanym na potrzeby centralnego ogrzewania przyniesie wymierne efekty w postaci niższych kosztów ogrzewania.

Kierownik Działu Rozliczeń Energii i Wody
Janusz Baron


www.psm.pila.pl projekt i realizacja Rafał Przybylski