aktualno6ci | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyrs?nienia |

 

Powierzchnie reklamowe

Pilska Sps3dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - W3asno6ciowa w Pile ulica Sikorskiego 33, posiada do wynajjcia nastjpuj1ce powierzchnie reklamowe

Administracja Nr 1

Balustrada ci1gu handlowego

Aleja Piastsw 4-18

 

2,00 m x 1,25 m

 

7 szt.

 

&ciany szczytowe budynksw:

Aleja Piastsw 5

 

12,00 m x 10,00 m

 

1 szt.

 

Aleja Piastsw 2

 

10,00 m x 6,00 m

 

1 szt.

 

Aleja Piastsw 4

 

12,00 m x 10,00 m

 

1 szt.

 

Aleja Piastsw 13

 

12,00 m x 10,00 m

 

1 szt.

 

Aleja Piastsw /arkady/

 

5,00 m x 1,50 m

 

2 szt.

 

&rsdmiejska 15

 

12,00 m x 10,00 m

 

1 szt.

 

Plac Konstytucji 3 Maja 1-2

 

18,60 m x 5,40 m (pod6wietlana)
10,00 m x 5,40 m

 

1 szt.
1 szt.

 

Aleja Wojska Polskiego 5

 

10,00 m x 5,40 m

 

1 szt.

 

Aleja Wojska Polskiego 7

 

10,00 m x 5,40 m

 

1 szt.

 

1-go Maja 8-14

 

10,00 m x 6,00 m

 

1 szt.

 

Bog. Stalingradu 27, 29

 

10,00 m x 6,00 m

 

2 szt.

 

Administracja Nr 2

&ciana szczytowa budynku:

D1browskiego 5

 

5,00 m x 10,00 m

 

1 szt.

 

#owiecka 4

 

11,00 m x 28,00 m

 

1 szt.

 

#owiecka 12A

 

11,00 m x 28,00 m

 

1 szt.

 

#owiecka 16A
/powy?ej 5-go pijtra/

 

11,00 m x 14,00 m

 

1 szt.

 

Ludowa 35
/naro?nik powy?ej 2-go pijtra od ul. Okslnej/

 

8,00 m x 4,00 m

 

1 szt.

 

Witosa 2
/powy?ej 2-go pijtra/

 

5,00 m x 3,00 m

 

2 szt.

 

Bydgoska 3

 

5,00 m x 9,00 m

 

1 szt.

 

Bydgoska 7

 

5,00 m x 9,00 m

 

1 szt.

 

Administracja Nr 3

&ciana szczytowa budynku:

Tetmajera 2-6

 

10,00 m x 10,00 m

 

1 szt.

 
Cena jednostronnej tablicy reklamowej wynosi 25,00 z3/m2/netto/m-c. Mo?liwo6f negocjacji stawek uzale?niona od wymiarsw, czasu trwania umowy i lokalizacji.

  Wymagane dokumenty

 • wniosek,

 • KRS lub za6wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia3alno6ci gospodarczej,

 • NIP,

 • REGON,

 • kaucja na poczet ewentualnych roszczeq Sps3dzielni,

  Wijcej informacji mo?na uzyskaf pod nr telefonsw:

 • Administracja Osiedla nr 1 tel. /67/ 351 73 02
  lub 605-032-149 Wojciech Winiarski Kierownik Adm.

 • Administracja Osiedla nr 2 tel. /67/ 351 15 19
  lub 607-562-038 Janusz Kryczka p.o. Kierownik Adm.

 • Administracja Osiedla nr 3 tel. /67/ 351 22 93
  lub 607-566-063 Roman Margowski Kierownik Adm.

 • Administracja Osiedla nr 4 tel. /67/ 351 14 77
  lub 607-562-038 Janusz Kryczka Kierownik Adm.


www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza