aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | przeglądy | eBOK | nagrody i wyróżnienia |

 

witamy na stronie internetowej
Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile

awarie zgłaszać pod numerami telefonów; dni robocze w godzinach 15:00 - 22:00 - 67/351-78-97 lub 605 038 772; dni robocze w godzinach 22:00 - 6:00 oraz w dni wolne - 605 038 772Brak pliku

ZARZĄD PILSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ W PILE UL. SIKORSKIEGO 33 INFORMUJE, że w kwietniu 2023r. rozpoczęliśmy budowę budynku mieszkalnego położonego w Pile przy ul. Mickiewicza - Wyspiańskiego dz. Nr 550/8 na Osiedlu Górnym

SZCZEGÓŁY>>


Zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzania profilu Działu Animacji Kulturalno-Rekreacyjnej na FACEBOOK'u otwórz>>

Harmonogram odczytów wskazań podzielników ciepła i wodomierzy w 2024 pobierz>>

Podobnie jak w latach ubiegłych Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa wspierała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dziękujemy "Teatrowi Niepokorni" za fantastyczny spektakl "Kiedy kota nie ma" a także zdolnej młodzieży z Pilskiego Studia Talentów, Muzostacji oraz Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Pile za piękny koncert "W stronę nieba". Wszystkim uczestnikom, który brali udział w tych wydarzeniach jesteśmy wdzięczni za wrzucone "cegiełki" do puszki i wsparcie tej inicjatywy. Dziękujemy, że byliście z nami.


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z terminami przeglądów instalacji gazowych, elektrycznych i spalinowych.

więcej>>

Informujemy, że w 2024 roku przeprowadzone zostaną prace budowlane związane z budową instalacji ciepłej wody użytkowej z jednoczesną likwidacją piecyków gazowych w budynkach...

więcej>>Zapraszamy Państwa do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile,


ZA CO PŁACIMY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ? WSZYSTKO O OPŁATACH

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile zarządza 6 970 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 334,1 tys. m2, w których zamieszkuje 12 316 osób tj. około 17% mieszkańców Piły. Administrowanie tymi zasobami kosztuje, a jednym z ważniejszych zadań stojących przed zarządcą jest właściwe ustalenie stawek opłat za zajmowane lokale.

Za co płacimy w każdym miesiącu do Spółdzielni i co ma wpływ na wysokość opłat?

Opłaty za mieszkanie są przedmiotem porównań między osiedlami, nieruchomościami i zarządcami. Ich wysokość uzależniona jest od kosztów utrzymania danej nieruchomości, a więc związana jest z jej wyposażeniem, otoczeniem i lokalizacją w danym osiedlu. W tym miejscu podkreślić należy, że Spółdzielnia nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, więc opłaty czynszowe nie zawierają elementów zysku. Zysk występuje jedynie przy wynajmie lokali.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU>>Szanowni mieszkańcy,
Zarząd Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile przypomina o obowiązku aktualizowania na bieżąco liczby osób zamieszkałych w lokalu (zmiany z powodu urodzenia dziecka, zgonu, wynajmu, zawarcia związku, zamieszkania dodatkowej osoby, itd.).
Należy zgłaszać osoby zamieszkujące dany lokal, nawet jeśli nie są w nim zameldowane.

    Aby dokonać zmiany liczby osób w lokalu wystarczy:

  • pobrać i złożyć stosowne oświadczenie dostępne na stronie internetowej psm.pila.pl w zakładce "druki do pobrania" (druk nr 7) lub w Administracjach Osiedlowych,

  • złożyć własny wniosek z podpisem.

Pisma można składać bezpośrednio w poszczególnych Administracjach Osiedlowych, w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Sikorskiego 33 lub przesłać na adres psm@psm.pila.pl.

Przy każdej zmianie liczby osób należy złożyć niezwłocznie nowe oświadczenie.

Na podstawie liczby osób zamieszkujących lokal ustalane są opłaty za wywóz odpadów komunalnych, za dźwigi oraz za gaz w budynkach ze zbiorczym licznikiem.

Dzięki prawidłowemu zgłoszeniu nie obciążają Państwo kosztami sąsiadów, którzy na bieżąco aktualizują liczbę osób.
Pragniemy poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z przedsiębiorstwem Efektywniej.pl . Misją Efektywniej.pl jest działalność prowadząca do efektywnego gospodarowania energią oraz wdrażanie rozwiązań energooszczędnych w przedsiębiorstwach. Firma zajmuje się wykonywaniem audytów energetycznych, pozyskiwaniem finansowania oraz wdrażaniem prac wynikających z naszych opracowań. EFEKTYWNIEJ Sp. z o.o. to zespół doświadczonych specjalistów, którzy z pasją i zaangażowaniem wykonują swoją pracę.


Informujemy, że w 2024 roku przeprowadzone zostaną prace budowlane związane z budową instalacji ciepłej wody użytkowej z jednoczesną likwidacją piecyków gazowych w budynkach... pobierz>>


Zarząd Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile informuje, iż w dniu 12 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza uchwałą nr 14/2022 zatwierdziła nowy "Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile".

Zmiana regulaminu wynika z konieczności dostosowania jego zapisów do zmienionej Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Zapisy nowego regulaminu będą miały zastosowanie do rozliczeń począwszy od okresu rozliczeniowego 2023/2024.

Regulamin dostępny jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 33 pok. nr 04, w administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej www.psm.pila.pl w zakładce akty prawne po uprzednim zalogowaniu się.


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile poszukuje kandydatów do pracy w charakterze sprzątacza osiedla więcej>>

Harmonogram budowy instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z likwidacją gazowych, przepływowych podgrzewaczy wody w latach 2021-2025 pobierz>>

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile od kilku lat realizuje program likwidacji gazowych podgrzewaczy wody z jednoczesną budowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej. więcej>>

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - zwanego dalej RODO, informujemy....

więcej>>


7 października 2021 r. w galerii "Labirynt" PSM L-W w Pile odbył się 16-ty doroczny wernisaż dorobku Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych JELO ...

 

 

 

 

więcej>>

"N jak Niewidomy" to niezwykle wartościowe i ciekawe spotkanie, które odbyło się z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski ...

 

 

 

 

więcej>>

Tych, którzy chcą szlifować umiejętności komunikacyjne, uczyć się przez zabawę jak pokonać tremę, polubić wystąpienia publiczne zapraszamy do Klubu Toastmasters...

 

 

 

 

więcej>>


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33 posiada wolne powierzchnie reklamowe, w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach...

więcej>>
Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile posiada do wynajęcia pomieszczenia w budynku przy ul. Sikorskiego 33:
- lokal użytkowy - pow. użytk. B-210 - 64,97 m2
- lokal użytkowy - pow. użytk. B-402 - 28,25 m2
szczegóły>>


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33  64-920 Piła
www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza