aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

witamy na stronie internetowej
Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile

awarie zgłaszać pod numerami telefonów; dni robocze w godzinach 15:00 - 22:00 - 67/351-78-97 lub 605 038 772; dni robocze w godzinach 22:00 - 6:00 oraz w dni wolne - 605 038 772


Szanowni Państwo,
Z uwagi na występujące w ostatnim czasie kosztowne awarie sieci kanalizacji sanitarnej, których przyczyną w głównej mierze jest niewłaściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych, zwracam uwagę i przypominam, że zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U.2015.139 j.t.]: "Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1.odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym

2.odpadów płynnych niemieszaiacych się z wodą, a w szczególności: sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.

więcej>>

Zarząd Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 28/2016 z dnia 04.07.2016 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni z dniem 01.01.2017 r. nastąpi połączenie Administracji Osiedla Nr 2 i Nr 4, tworząc jedną administracje o nazwie Administracja Osiedla nr 2 z siedzibą przy ul. Ludowej 1 E, tel. 67 351 14 77.

Jednocześnie w tym samym czasie nastąpi połączenie Zespołu Konserwatorów Nr 2 i Nr 4, tworząc jeden Zespół Konserwatorów Nr 2 z siedzibą przy ulicy Ludowej 1E, tel 67 351 14 36.

Szczegółowych informacji udzielają Kierownik Administracji Osiedla Nr 2 Janusz Kryczka tel. 67 351 14 77 oraz Kierownik Sekcji Konserwatorów Janusz Baron tel. 67 351 72 92.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile od kilku lat realizuje program likwidacji gazowych podgrzewaczy wody z jednoczesną budowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej.

więcej>>

Od 2017 roku Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile przystąpi do sukcesywnej wymiany dźwigów osobowych zgodnie z przyjętym harmonogramem.

więcej>>

Zarząd Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile informuje, że Uchwałą nr 15/ 2016 z dnia 15 lutego 2016 r. Rady Nadzorczej Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile wprowadzono zmianę w sposobie rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej.Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33 poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

konserwatora instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania

więcej>>


SPOTKANIE UCZESTNIKÓW KÓŁ I SEKCJI ZAINTERESOWAŃ ORAZ OSÓB WSPIERAJĄCYCH NASZĄ SPÓŁDZIELNIĘ W DZIEDZINIE KULTURY 16.02.2017 galeria "Labirynt" W galerii "Labirynt" podobnie jak w latach ubiegłych spotkali się uczestnicy sekcji i zespołów działających przy

 

 

 

 

więcej>>

Goście , którzy w zimowy wieczór przybyli na spotkanie do galerii PSM L-W w Pile mogli zapoznać się z twórczością Jagi Jadwigi Rudnickiej oraz samą autorką.

 

 

 

 

więcej>>

Podobnie jak w latach ubiegłych Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile wraz z Komendą Hufca ZHP w Pile zorganizowały ferie zimowe dla dzieci pozostających w osiedlach.

 

 

 

 

więcej>>


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33 posiada wolne powierzchnie reklamowe, w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach...

więcej>>Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33 sprzeda

prawo wieczystego użytkowania gruntu ( działka nr 15/176 ) o powierzchni 0,1063 ha przy ul. Krzywej w Pile. Księga wieczysta Nr PO1I/00029062/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pile.

szczegóły>>


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile posiada do wynajęcia pomieszczenia w budynku przy ul. Walki Młodych 78A:

- budynek magazynowy piętrowy 381,88 m2

oraz pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Sikorskiego 33:

- lokal o powierzchni 9,95 m2 III piętro

- lokal o powierzchni 9,60 m2 III piętro
szczegóły>>


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33  64-920 Piłastatystyka strony

www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza