aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

witamy na stronie internetowej
Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile

awarie zgłaszać pod numerami telefonów; dni robocze w godzinach 15:00 - 22:00 - 67/351-78-97 lub 605 038 772; dni robocze w godzinach 22:00 - 6:00 oraz w dni wolne - 605 038 772


Zarząd Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile uprzejmie informuje, że w 2017 roku nastąpi wymiana podzielników kosztów ogrzewania na elektroniczne wyposażone w moduł radiowy, który umożliwia odczyt ich wskazań bez konieczności wchodzenia do mieszkania.
Wymiana podzielników prowadzona będzie przez upoważnionych pracowników firmy Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z Poznania, w terminach zgodnych z odczytem wskazań podzielników ogrzewania.
O dokładnym terminie odczytów i wymianie poinformujemy Państwa poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej i drzwiach wejściowych do budynku oraz na naszej stronie internetowej. Osoby dokonujące odczytów i wymiany podzielników posiadać będą identyfikatory i pisemne upoważnienie Spółdzielni.

Szanowni Państwo,
Z uwagi na występujące w ostatnim czasie kosztowne awarie sieci kanalizacji sanitarnej, których przyczyną w głównej mierze jest niewłaściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych, zwracam uwagę i przypominam, że zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U.2015.139 j.t.]: "Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych...

więcej>>

Zarząd Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 28/2016 z dnia 04.07.2016 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni z dniem 01.01.2017 r. nastąpi połączenie Administracji Osiedla Nr 2 i Nr 4, tworząc jedną administracje o nazwie Administracja Osiedla nr 2 z siedzibą przy ul. Ludowej 1 E, tel. 67 351 14 77.

Jednocześnie w tym samym czasie nastąpi połączenie Zespołu Konserwatorów Nr 2 i Nr 4, tworząc jeden Zespół Konserwatorów Nr 2 z siedzibą przy ulicy Ludowej 1E, tel 67 351 14 36.

Szczegółowych informacji udzielają Kierownik Administracji Osiedla Nr 2 Janusz Kryczka tel. 67 351 14 77 oraz Kierownik Sekcji Konserwatorów Janusz Baron tel. 67 351 72 92.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile od kilku lat realizuje program likwidacji gazowych podgrzewaczy wody z jednoczesną budowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej.

więcej>>

Od 2017 roku Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile przystąpi do sukcesywnej wymiany dźwigów osobowych zgodnie z przyjętym harmonogramem.

więcej>>

W dniu 09 marca 2017 r. w Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej Pile w galerii odbył się wernisaż "CICHY ŚWIAT W SZTUCE"...

 

 

 

 

więcej>>

W galerii Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej podobnie jak w latach ubiegłych spotkali się uczestnicy sekcji i zespołów działających przy PSM L-W.

 

 

 

 

więcej>>

Goście , którzy w zimowy wieczór przybyli na spotkanie do galerii PSM L-W w Pile mogli zapoznać się z twórczością Jagi Jadwigi Rudnickiej oraz samą autorką.

 

 

 

 

więcej>>


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33 posiada wolne powierzchnie reklamowe, w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach...

więcej>>Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33 sprzeda

prawo wieczystego użytkowania gruntu ( działka nr 15/176 ) o powierzchni 0,1063 ha przy ul. Krzywej w Pile. Księga wieczysta Nr PO1I/00029062/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pile.

szczegóły>>


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile posiada do wynajęcia pomieszczenia w budynku przy ul. Walki Młodych 78A:

- budynek magazynowy piętrowy 381,88 m2

oraz pomieszczenie biurowe w budynku przy ul. Sikorskiego 33:

- lokal o powierzchni 9,60 m2 III piętro
szczegóły>>


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33  64-920 Piłastatystyka strony

www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza